Telefon

774993626

E-mail

recepce@santera.cz

Společnost Santera je oprávněna od 12.1.2024 poskytovat akupunkturu dle platné legislativy pro zdravotnictví na základě získání certifikátu Katedry akupunktury pro postgraduální vzdělávání lékařů ČR.