Telefon

774993626

E-mail

recepce@santera.cz

Diplomovaný fyzioterapeut, SZŠ 5.května, Praha 4

1.lékařská fakulta UK, obor Fyzioterapie

Registrační osvědčení MZ ČR

Diplom CŽV

Členka UNIFY ČR

Výběr školení a seminářů:

Tinnitus a temporomandibulární dysfunkce

Viscerovertebrální vztahy – gastroezofageální reflux

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy

Akrální koaktivační terapie

Mobilizace žeber dle Mojžíšové

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence

Projekce bolesti v pohybovém aparátu

Komplexní terapie pletence ramenního